Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach


ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO W RAMACH PROJEKTU "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (III)" realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę