Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje projekt   "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)"    dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

  Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje projekt  "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (III)"  dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 1.1.2  Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV) - AKTUALIZACJA

    Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje  projekt  „Aktywizacja osób po 29. roku życia w pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)"  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach Regionalnego Programu...

PRACA W CENTRUM - program typu outplacement w województwie łódzkim   Projekt „PRACA W CENTRUM - program typu outplacement w województwie łódzkim" realizowany jest przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową w partnerstwie z DGA S.A. Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 160...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę