Moja Szansa - Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach


Moja Szansa

Aktualności

Ogłoszenie konkursu - projekt "Moja Szansa"

Ogłaszamy nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Moja Szansa”.

Ogłoszenie wyników - dotacje - "Moja Szansa"

Przedstawiamy listę rankingową po ocenie merytorycznej wniosków złożonych w ramach projektu "Moja Szansa"

Informacja dla instytucji szkoleniowych

Informacja

Ogłoszenie konkursu - projekt "Moja Szansa" - marzec 2014

Ogłaszamy konkurs dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę