Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach


Aktualności

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE W RAMACH PROJEKTU "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, informujemy o zakończeniu z dniem 09.08.2019 r.  naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)"  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

AKTUALIZACJA - Przedłużony termin składania wniosków - Konkurs dla osób niepełnosprawnych zainteresowanych otrzymaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w ramach środków PFRON.

Szanowni Państwo Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach przedłuża termin składania wniosków przez osoby niepełnosprawne zainteresowane otrzymaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w ramach środków PFRON do 16.08.2019 roku (włącznie) do...

"Projekt 30+"

Szanowni Państwo Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skierniewicach realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "PROJEKT 30+". Grupę docelową stanowią osoby w wieku powyżej 30 roku życia pozostające bez pracy, bezrobotne i bierne zawodowo ...

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻU W RAMACH PROJEKTU "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, informujemy o zakończeniu z dniem 18.07.2019 r.  naboru wniosków o organizację stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)"  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Konkurs dla osób niepełnosprawnych zainteresowanych otrzymaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w ramach środków PFRON.

W dniu 10.07.2019r . Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach ogłasza konkurs dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Skierniewice (bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu) zainteresowanych otrzymaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, albo...

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje, że w dniu 26.06.2019 r. zakończył nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu  „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"   realizowanego ze środków...

WYNIKI KONKURSU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POWIATU SKIERNIEWICKIEGO W RAMACH ŚRODKÓW PFRON

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy listę rankingową po ocenie merytorycznej wniosku złożonego w ramach konkursu dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu skierniewickiego (bezrobotnych i poszukującycj pracy niepozostających w zatrudnieniu) zainteresowanych otrzymaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności...

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu  „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"   realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Projekt "Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+"

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów, które są dostosowane do aktualnych potrzeb IRP, osób poszukujących pracy, chcących się przekwalifikować, czy też...

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje, że w dniu 28.05.2019 r. zakończył nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu  „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"   realizowanego ze środków Europejskiego...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V) - AKTUALIZACJA

    Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje projekt  „Aktywizacja osób po 29. roku życia w pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)

    Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje projekt  „Aktywizacja osób po 29. roku życia w pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV) - AKTUALIZACJA

    Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje  projekt  „Aktywizacja osób po 29. roku życia w pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)"  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach Regionalnego Programu...

Młodzi w Świecie Biznesu

Młodzi w Świecie Biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2019r.

Wykres stopa bezrobocia 2019 rok
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę