Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach


OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY W RAMACH PROJEKTU "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne artykuły

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę