Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach realizuje projekt pn.: „ Aktywizacja zawodowa  osób bezrobotnych z powiatu skierniewickiego i miasta Skierniewice ...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (VI)-aktualizacja

    Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje projekt  „Aktywizacja osób po 29. roku życia w pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (VI)"  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na...

Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje projekt   "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"    dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych  na...

Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje projekt   "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"    dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę