Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV) - AKTUALIZACJA

    Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje  projekt  „Aktywizacja osób po 29. roku życia w pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)"  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach Regionalnego Programu...

Młodzi w Świecie Biznesu

Młodzi w Świecie Biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, Programu Operacyjnego...

Młodzi Aktywni

Młodzi Aktywni Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie...

Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd VI

Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd VI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę