Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach


Aktualności

 • Przedłużenie naboru - Dofinansowanie działalności gospodarczej (PFRON) - m.Skierniewice

  AKTUALIZACJA 23.07.2020 Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach przedłuża termin składania wniosków przez osoby niepełnosprawne za interesowane otrzymaniem...

 • Informacja o dodatku solidarnościowym

  Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje, że zgodnie z art. 7 ust 6 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1068), osoba uprawniona, posiadająca status bezrobotnego, informuje niezwłocznie właściwy powiatowy...

 • Zakończenie naboru wniosków - staż - POWER V

  Szanowni Państwo, informujemy o zakończeniu z dniem 21.07.2020 r.  godz. 12.00  naboru wniosków o organizację stażu  w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

 • Ponowny nabór wniosków - staż - POWER V

  Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach z dniem 20.07.2020 r. uruchamia nabór wniosków o organizację stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

 • Zakończenie naboru wniosków - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - POWER V

  Szanowni Państwo, informujemy o zakończeniu z dniem 13.07.2020 r. godz. 11.00  naboru wniosków od pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego  bezrobotnego  w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i...

 • Zakończenie naboru wniosków - staż - POWER V

  Szanowni Państwo, informujemy o zakończeniu z dniem 13.07.2020 r.   naboru wniosków o organizację stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

 • Zakończenie naboru wniosków - bon na zasiedlenie- POWER V

  Szanowni Państwo, informujemy o zakończeniu z dniem 10.07.2020 r.   naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

 • Zakończenie naboru wniosków - prace interwencyjne - POWER V

  Szanowni Państwo, informujemy o zakończeniu z dniem 10.07.2020 r.   naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych  w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

 • Zakończenie naboru wniosków - prace interwencyjne - RPO V

    Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje, że w dniu 08.07.2020 r. zakończył nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu  „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"   realizowanego ze środków Europejskiego...

 • Nabór wniosków na formy wsparcia z art. 15zzda i art. 15zze2

  Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach w dniu 06 lipca 2020 r. rozpoczyna nabór wniosków na następujące formy wsparcia w związku z COVID-19: Niskooprocentowana...

Wyświetlanie 1 - 10 z 247 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V) - AKTUALIZACJA

    Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje projekt  „Aktywizacja osób po 29. roku życia w pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)

    Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje projekt  „Aktywizacja osób po 29. roku życia w pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV) - AKTUALIZACJA

    Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje  projekt  „Aktywizacja osób po 29. roku życia w pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)"  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach Regionalnego Programu...

Młodzi w Świecie Biznesu

Młodzi w Świecie Biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę