Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach


Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach przekazuje Państwu przygotowane przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, filmy instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemów w Polsce. Poniżej znajdują się linki do serwisu Youtube. Do filmów dołączone są napisy,...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE W RAMACH PROJEKTU "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, uruchamiamy nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)"  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY W RAMACH PROJEKTU "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, uruchamiamy nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)"  realizowanego w ramach...

NABÓR WNIOSKÓW OD PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach ogłasza nabór wniosków od pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Wnioski przyjmowane będą w dniach 23.07.2018r. do 27.07.2018r. w godzinach 08.00 do 16.00. ...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NA STAŻ W RAMACH PROJEKTU "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, uruchamiamy nabór wniosków na staż dla Pracodawców w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)"  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, uruchamiamy nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla Pracodawców w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)"  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje projekt   "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)"    dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

NABÓR WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻU W RAMACH PROJEKTU "AKTYWIZACJA OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I MIEŚCIE SKIERNIEWICE (IV)"

  Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż z dniem 13.06.2018r. ponownie uruchamia  nabór wniosków o organizację stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego...

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje, że z dniem 29.05.2018 r.  zakończył nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu  „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)"   realizowanego ze środków...

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻU W RAMACH PROJEKTU „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje, że z dniem 29.05.2018 r.  zakończył nabór wniosków o organizację stażu w ramach projektu  „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)"   realizowanego ze środków Europejskiego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 157 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę