Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia - Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach


Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia

Zmiany dot. zatrudniania obywateli Rosji

Nowe Rozporządzenie dot. zatrudniania cudzoziemców

Zmiana wysokości opłaty za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Numer konta do dokonywania wpłat w sprawach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców

Zmiany dot. zatrudniania cudzoziemców - od 29.01.2022

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę