Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia - Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach


Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia

REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę