Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (III) Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach otrzymał dofinansowanie na realizację projektu systemowego  w ramach Poddziałania 1.1.2  Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia...

Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy  w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (III) Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach otrzymał dofinansowanie na realizację projektu systemowego  w ramach Działania VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe...

PRACA W CENTRUM - program typu outplacement w województwie łódzkim   Projekt „PRACA W CENTRUM - program typu outplacement w województwie łódzkim" realizowany jest przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową w partnerstwie z DGA S.A. Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 160...

DOTACJA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ Firma GAMMA D. Diuk i M. Wasilewski Sp. J. jako realizator projektu Biznes jest kobietą! Zaprasza do wzięcia udziału w II edycji projektu. Skorzystaj z szansy otrzymania 22 000,00zł na otworzenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę