Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach


Aktualności

 • Szkolenia online dla osób bezrobotnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje o szkoleniach on-line dla osób bezrobotnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My". Tematyka szkoleń obejmuje szkolenia z: programów informatycznych, obsługi komputera, promocji, marketingu w Internecie, prowadzenia działalności gospodarczej, ...

 • ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW - DOPOSAŻENIE LUB WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY - RPO V

    Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje, że z dniem 27.08.2020 r.  zakończył nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu  „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście...

 • ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW - STAŻ - RPO V

    Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje, że w dniu 19.08.2020 r. zakończył nabór wniosków o organizację stażu w ramach projektu  „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"   realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

 • Przedłużenie naboru - Dofinansowanie działalności gospodarczej (PFRON) - m.Skierniewice

  AKTUALIZACJA 23.07.2020 Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach przedłuża termin składania wniosków przez osoby niepełnosprawne za interesowane otrzymaniem...

 • Informacja o dodatku solidarnościowym

  Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje, że zgodnie z art. 7 ust 6 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1068), osoba uprawniona, posiadająca status bezrobotnego, informuje niezwłocznie właściwy powiatowy...

 • Zakończenie naboru wniosków - staż - POWER V

  Szanowni Państwo, informujemy o zakończeniu z dniem 21.07.2020 r.  godz. 12.00  naboru wniosków o organizację stażu  w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

 • Ponowny nabór wniosków - staż - POWER V

  Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach z dniem 20.07.2020 r. uruchamia nabór wniosków o organizację stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

 • Zakończenie naboru wniosków - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - POWER V

  Szanowni Państwo, informujemy o zakończeniu z dniem 13.07.2020 r. godz. 11.00  naboru wniosków od pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego  bezrobotnego  w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i...

 • Zakończenie naboru wniosków - staż - POWER V

  Szanowni Państwo, informujemy o zakończeniu z dniem 13.07.2020 r.   naboru wniosków o organizację stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)-aktualizacja

  Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje projekt   "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"    dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

Wyświetlanie 1 - 10 z 254 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V) - AKTUALIZACJA

    Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje projekt  „Aktywizacja osób po 29. roku życia w pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)

    Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje projekt  „Aktywizacja osób po 29. roku życia w pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV) - AKTUALIZACJA

    Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje  projekt  „Aktywizacja osób po 29. roku życia w pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (IV)"  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach Regionalnego Programu...

Młodzi w Świecie Biznesu

Młodzi w Świecie Biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2020r.
Stopa bezrobocia sierpień 2020 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę