Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

 • Spotkanie informacyjne - Program Ramowy HORYZONT EUROPA

  Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje, iż Główny Punkt Funduszy Europejskich w Łodzi organizuje bezpłatny cykl spotkań informacyjnych pn. „ Innowacyjne ŁÓDZKIE – szansa dla firm w programie HORYZONT EUROPA ". Celem planowanego cyklu spotkań jest zapoznanie przedsiębiorców z zasadami uczestnictwa i...

 • Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

    Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach realizuje program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej pod nazwą:...

 • Il Forum Edukacyjne „Renesans kształcenia zawodowego”

  W dniu 24 marca 2023 r. Anna Kobyłecka i  Agnieszka Machaj - pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach - uczestniczyły w Il Forum Edukacyjnym „Renesans kształcenia zawodowego", które odbyło się w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach. Celem głównym forum było wspieranie...

 • Projekt "Kariera Jutra"

  Co łączy Google, SGH i NASK? To program Kariera Jutra! Rozpoczynamy kolejny partnerski program szkoleniowo-stażowy, który pozwoli bezrobotnym osobom w wieku 18-30 lat wrócić na rynek pracy. W programie aż 500 osób będzie mogło skorzystać z płatnych staży i dostać szanse na stałe zatrudnienie. Oto trzy kroki, które trzeba...

 • II Forum Edukacyjne - 24 III 2023 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje, iż  Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach oraz Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach  organizują II Forum Edukacyjne pod hasłem "Renesans Kształcenia Zawodowego" . Forum zostało objęte patronatem Marszałka...

 • Wojskowe Targi Służby i Pracy w Skierniewicach - 17-18 III 2023 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje, iż z Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji organizują Wojskowe Targi Służby i Pracy.  ...

 • [ZAKOŃCZONY] Nabór wniosków - staże - Fundusz Pracy

  [AKTUALIZACJA NR 1, 01.09.2023 10:30] Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje o zakończeniu z dniem 01.09.2023r. naboru wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy. [ORYGINALNA WIADOMOŚĆ] Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje, iż z dniem 01...

 • Strona internetowa: Legalna praca w Polsce

  Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach, informuje, iż została uruchomiona strona internetowa dotycząca legalnej pracy w Polskce: https://poland.iom.int/pl/micro/legalna-praca-w-polsce Strona zawiera praktyczne informacje o procesie poszukiwania pracy, tworzenia CV oraz prawnych aspektach dotyczących podjęcia zatrudnienia...

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach ogłasza nabór wniosków od pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów...

 • Barometr zawodów 2023

  Załączniki Barometr zawodów 2023 - miasto Skierniewice.pdf (pdf, 105 KB) Barometr zawodów 2023 - powiat skierniewicki.pdf (pdf, 105 KB)

 • Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

  W związku z art. 1 pkt 15 i art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innnych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1621) , Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje, iż do dnia 30 grudnia 2022 r. płatnicy składek zatrudniający do 5 pracowników oraz...

 • Badanie internetowe dla uczestników projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020

    Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach zwraca się z prośbą do uczestników projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 o wzięcie udziału w  anonimowym internetowym  badaniu zleconym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  firmie  EU-CONSULT Sp. z o.o. w...

 • Zmiany dot. zatrudniania obywateli Rosji

  Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje iż 28 października 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy...

 • Konkurs dla osób do 29 roku życia

    Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje o trwającym konkursie  dla osób do 29 roku życia : „Wyobraź sobie, że dostajesz 40 tys. złotych dotacji na założenie firmy. Jak widzisz siebie jako przedsiębiorcę za 5 lat? Podziel się z nami swoją wizją i wygraj 1000 zł. Zadanie jest proste: Wypełnij formularz...

 • Zakończenie naboru wniosków - dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - POWER V

  Szanowni Państwo, informujemy o zakończeniu z dniem 20.10.2022 r.  godz. 09.00 naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"  ...

 • Zakończenie naboru wniosków - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - POWER V

  Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje o zakończeniu z dniem 12.10.2022 r. godz. 12.30  naboru wniosków od pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego  bezrobotnego  w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ...

 • Dodatkowy nabór wniosków - dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - POWER V

  Szanowni Państwo, ogłaszamy ponownie dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

 • Zakończenie naboru wniosków - dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej - RPO VI

    Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach informuje, że z dniem 04.10.2022 r.  o godz. 15.50  zakończył dodatkowy nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu  „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice...

 • Dodatkowy nabór wniosków - dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - RPO VI

    Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu  „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (VI)"   realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

 • Europejskie Dni Pracy online - Work@PL2022

  Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach inforumje, iż w ramach planów Krajowego Planu Działań sieci EURES w Polsce na 2022 r., 20 października br. odbędą się Europejskie Dni...

Wyświetlanie 21 - 40 z 338 rezultatów.
Pozycji na stronę: 20
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (VI)-aktualizacja

    Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje projekt  „Aktywizacja osób po 29. roku życia w pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (VI)"  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (VI)

    Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje projekt  „Aktywizacja osób po 29. roku życia w pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (VI)"  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na...

    Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje projekt  „Aktywizacja osób po 29. roku życia w pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na...

    Powiatowy Urząd Pracy w  Skierniewicach realizuje projekt  „Aktywizacja osób po 29. roku życia w pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (V)"  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę